സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വിലയില്‍ ഇടിവ്1 min read

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണ്ണ വിലയില്‍ ഇടിവ്. ഗ്രാമിന് 2,935 രൂപയും പവന് 23,480 രൂപയുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ്ണ വില.

ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 2,950 രൂപയും പവന് 23,600 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും പവന് 120 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്.

സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് 2019 ഫെബ്രുവരി 20 നാണ്. ഗ്രാമിന് 3,145 രൂപയും പവന് 25,160 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ സ്വര്‍ണ്ണ നിരക്ക്.

സ്വര്‍ണ്ണവില അപ്രതീക്ഷിതമായി കുറഞ്ഞതോടെ ആഭരണ വിപണി വളരെ അധികം പ്രതീക്ഷയിലാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് (31.1 ഗ്രാം) 1,272 ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

മെയ് ഏഴിന് അക്ഷയ തൃതീയ എത്തുന്നതോടെ സ്വർണ്ണ വിപണി സജീവമാകും. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് തന്നെ കേരളത്തിലെ ജ്വല്ലറികളില്‍ അക്ഷയ തൃതീയ ബുക്കിംഗ് സൗകര്യം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *