മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തുമസ് കരോൾ മാഷപ്പുമായി ഒരുകൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ…….1 min read

മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തുമസ് കരോൾ മാഷ് അപ്പ്‌ യൂട്യൂബിൽ ഹിറ്റ്.ഷൈൻഡാനിയേൽ, ഗായത്രി നായർ, നിഷാദ് എന്നീ ചെറുപ്പക്കാരുടെ നീണ്ടനാളത്തെ പരിശ്രമഫലമായാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഹർഷിൻ ഹെലൻ സംഗീതം നൽകിയ ഗാനങ്ങൾ നടുത്തട്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് ബാനറിൽ ആണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും, കാതുകളിൽ മധുരം പൊഴിയുന്ന അനുഭൂതിയാണ് ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുബോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രശസ്തസിനിമ ഗായകരായ ഗായത്രിനായർ, ഷൈൻ ഡാനിയേൽ, നിഷാദ് എന്നിവരുടെ സ്വരമാധുര്യം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ മാഷപ്പ് ഇതിനോടകംതന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഹിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *