പരിസ്ഥിതി മാദ്ധ്യമ ഫെല്ലോഷിപ്പിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു1 min read

കേരളീയം മാസിക 2009 മുതല്‍ നല്‍കുന്ന ബിജു. എസ്. ബാലന്‍ അനുസ്മരണ പരിസ്ഥിതി മാദ്ധ്യമ ഫെല്ലോഷിപ്പിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. മാദ്ധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും മാദ്ധ്യമപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ താത്പര്യമുള്ള 35 വയസ്സില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ ഈ വര്‍ഷം ഫെല്ലോഷിപ്പിനായി നിശ്ചയിച്ച, *’പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം: സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികളുടെ നയപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും പ്രായോഗിക പരാജയ ങ്ങളും കേരളത്തില്‍’* എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നിങ്ങള്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ രൂപരേഖയും പ്രവര്‍ത്തന പദ്ധതിയും അയച്ചുതരിക. ബയോഡാറ്റ സഹിതം താഴെപ്പറയുന്ന ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തില്‍ *2021 ജൂണ്‍ 10ന്* ഉള്ളില്‍ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അയയ്‌ക്കേണ്ടത്. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെയും കൂടിക്കാഴ്ചയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി-മാദ്ധ്യമ വിദഗ്ധര്‍ അടങ്ങുന്ന ജൂറി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് ബിജുവിന്റെ ചരമദിനമായ *ജൂണ്‍ 28ന്* 10,013 രൂപയുടെ ഫെല്ലോഷിപ്പ് നല്‍കും.

Email: mailkeraleeyam@gmail.com.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: 9747062146

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *