തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബറിൽ1 min read

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബറില്‍. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഡിസംബര്‍ 31നകം പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍. ഡിസംബര്‍ മാസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ സര്‍ക്കാരിന് കത്ത് നല്‍കി. ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാര്‍ക്കും കമ്മീഷന്‍ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികള്‍ പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികള്‍ ഡിസംബര്‍ 31 നകം പുര്‍ത്തിയാക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കമ്മീഷന്‍ നവംബര്‍ 11ന് ശേഷം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി ഭരണം ഏ‍ര്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *