“ഏതു രോഗവും കീഴടങ്ങും നാസറുദ്ദീൻ വൈദ്യരുടെ” മുമ്പിൽ………1 min read

“അസുഖങ്ങൾ എന്നത് ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവസ്ഥ മാറിയാൽ അസുഖം മാറും,” നാസറുദീൻ വൈദ്യരുടെ മതം ഇതാണ്.ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തെറ്റായ ഭക്ഷണരീതികൊണ്ടാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാംഎങ്കിലും ആഹാരക്രമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ ആളുകൾ തയാറാകുന്നില്ല. അസുഖത്തിനു മാറ്റമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആഹാരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണം. പാരമ്പര്യ വൈദ്യം എന്ന അമൂല്യമായ വൈദ്യമാണ് ഇവിടെ പ്രായോഗികമാകുന്നത്.എല്ലാത്തരം രോഗങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ചികിത്സയുണ്ട്.മേഘവാതം, വെള്ളപോക്ക്, മൈഗ്രേൻ, ഹാർട്ടറ്റാക്ക്, ബ്ലഡ്പ്രഷർ, മലബന്ധം, അൾസർ, ത്വക് രോഗങ്ങൾ, ഷുഗറിന്റെ വകഭേദങ്ങൾ, കടുത്ത ഷുഗർ, എന്നുവേണ്ട എല്ലാരോഗവും ശമിക്കും. വ്യവസായമല്ല ചികിത്സ, അത് സേവനമാണ്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആർക്കുവേണമെങ്കിലും ധൈര്യമായി ഇവിടെ വരാം, വിശ്വാസത്തോടെ മരുന്നുകഴിച്ചാൽ അസുഖത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകും.വട്ടപ്പാറയിലെ ഒഴുക്കുപാറ എന്ന ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ 40 വർഷക്കാലമായി തികച്ചും ആതുരസേവനം ആയി നസറുദ്ദീൻ ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നു. “എനിക്ക് 58 വയസ്സായി എൻറെ ഉപ്പാപ്പയുടെക്കാലത്ത് ആളുകൾ ഒരുപാട് പേർ മരുന്ന് വാങ്ങി സുഖംപ്രാപിച്ചു പോകുന്നത് കാണാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്, ഉപ്പാപ്പ യിൽ നിന്ന് വൈദ്യത്തിന്റ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു. ബാലരാമപുരം തങ്കപ്പൻ വൈദ്യർ എന്ന ഗുരുവിൽ നിന്നുംഒരുപാടുഅറിവുകൾ ലഭിച്ചു. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ പല രോഗങ്ങൾ മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ സംതൃപ്തരായി മടങ്ങി പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദനിർവൃതി അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് മുതൽക്കൂട്ട്” ഭാര്യയും മൂന്ന് മക്കളും ഉണ്ടെങ്കിലും വൈദ്യത്തിൽ സഹായി എന്നും ഭാര്യതന്നെയാണ് എന്ന് നാസറുദീൻ വൈദ്യർ പറയുന്നു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *