‘വെങ്കല’ സിന്ധു1 min read

ടോക്കിയോ :ഒളിമ്പിക്സിൽ പി വി സിന്ധു വിന് ചരിത്ര നേട്ടം. രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയായി സിന്ധു മാറി.സുശീൽ കുമാരിനൊപ്പം സിന്ധു എത്തുമ്പോൾ ഭാരതത്തിലെ പെൺ കരുത്തിന്റെ പ്രതീകമായി സിന്ധു തിളങ്ങുന്നു.

സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു കളിക്കുന്ന സിന്ധു എല്ലാപേർക്കും പ്രചോദനമാണ്. പരാജയങ്ങളെ പഴിക്കാതെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന സിന്ധു ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണം നേടുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *