വാഹനരേഖകള്‍ ഡിജിറ്റലായി തുടങ്ങി; ‘വാഹന്‍’ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നിലവില്‍വന്നു1 min read

തിരുവനന്തപുരം : രജിസ്ട്രേഷനുള്ള പുതിയ കേന്ദ്രീകൃത സോഫ്റ്റ്വേര്‍ ശൃംഖല ‘വാഹന്‍’ സംസ്ഥാനത്തെ 15 ആര്‍.ടി. ഓഫീസുകളില്‍ നിലവില്‍വന്നു. മലപ്പുറം, പത്തനംതിട്ട ഓഫീസുകളാണ് ഇനി ഈ സംവിധാനത്തിലേക്കെത്തേണ്ടത്.

വാഹന രജിസ്ട്രേഷന്‍, താത്കാലിക പെര്‍മിറ്റ് വിതരണം എന്നിവ ഇതിലൂടെ നടക്കും. ഈ സംവിധാനത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ രാജ്യവ്യാപക ശൃംഖലയില്‍ ലഭ്യമാകും.

തിരുവനന്തപുരം ആര്‍.ടി. ഓഫീസിലാണ് ആദ്യമായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. ഇതിനു ശേഷം സബ് ആര്‍.ടി. ഓഫീസുകളെ ‘വാഹനി’ലേക്ക് എത്തിക്കും. ജീവനക്കാര്‍ക്കും വാഹന ഡീലര്‍മാര്‍ക്കും പരിശീലനം നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞതായി ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷണറേറ്റ് അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *