ഓസ്കാർ പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. കൊറിയർ ചിത്രം പാരാസൈറ്റിനു മികച്ച തിരക്കഥ ക്കുള്ള ഓസ്കാർ, ബ്രാഡ് പിറ്റ് മികച്ച സഹ നടൻ.1 min read

ലോസാഞ്ചൽസ്‌ :92മത് ഓസ്കാർ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം ഡോൾബി തീയേറ്ററിൽ നടക്കുന്നു. മികച്ച സഹനടനായി ഹോളിവുഡിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഇൻ ഹോളിവുഡ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ബ്രാഡ് പിറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. ഓസ്കാർ വേദിയിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് കൊറിയർ ചിത്രമായ പാരസൈറ്റ് മികച്ച തിരക്കഥക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടി. മികച്ച അനിമേഷൻ ചിത്രം ടോയ് സ്റ്റോറി 4നേടിയപ്പോൾ അവലംബന തിരക്കഥ ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം ജോജോ റാബിറ്റ് നേടി,മികച്ച സഹനടി ലോറ ഡോൺ നേടി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *